For Turkish Students

Türk Öğrenciler İçin Yurtdışında Eğitim Fırsatı

Uluslararası öğrenciler Central European University’de (http://www.ceu.hu, Budapeşte http://english.budapest.hu Macaristan) Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başvurmaya davet edilmektedir. Central European University İngilizce eğitim yapan, A.B.D tarafından akredite edilmiş, uluslararası öğrenci potansiyeli yüksek olan bir üniversitedir. Öğrencilerin yüzde sekseninden fazlası tüm kıtalardaki 40’ın üzerinde ülkeden gelmektedir.

Central European University Siyaset Bilimi Bölümü 1992’de kuruldu. Siyaset Bilimi’nde yüksek lisans ve doktora programları New York State University Mütevelli Heyeti tarafından ve New York State University Eğitim Bölümü bünyesinde oluşturuldu. Bu programların müfredatları disiplinin temel alanlarını kapsamaktadır: siyaset felsefesi, siyasi kurumların ve siyasi davranışın karşılaştırmalı analizi, anayasa hukuku, politik ekonomi ve kamu yönetimi. Bağımsız araştırma yeteneklerinin ve eleştirel düşüncenin öğrenciler arasında gelişmesine büyük önem verilmektedir.

Yüksek Lisans Programı

Giriş İçin Gerekenler

Siyaset Bilimi Bölümü’nün yüksek lisans programına girmek isteyen öğrencilerin genel CEU kabul gerekliliklerini karşılaması beklenmektedir. Çoğunlukla lisans derecesini iktisat, tarih, hukuk, siyaset bilimi ya da sosyoloji alanlarında almış adaylar tercih edilmekle beraber başka lisans derecelerine sahip adayların başvuruları da diğer başvurularla eşit şekilde değerlendirmeye alınacaktır.

Lisans Derecesi Alabilmek İçin Gerekenler

Genellikle dersler 4 kredidir ve öğrencilerin iki dönem süresince (10 ay), yaklaşık 55 sayfa uzunluğunda ve 32 kredi değerinde bir tez yazarak tezin savunmasını yapmaları istenmektedir. Ders içerikleri bölümün websitesinde mevcuttur güncellenmemiş bir liste ve. (MA syllabi)

Doktora Programı

Giriş İçin Gerekenler

Siyaset Bilimi doktora programı şu koşullara göre öğrenci kabul eder:

a) Öğrencilerin yüksek lisans programını 3,3 ya da üzeri bir ortalamayla bitirmiş ve iyi bir tez yazmış olması gerekir.

b) Başka üniversitelerin Siyaset Bilimi Bölümü’nün yüksek lisans programını bitirmiş olanlar 3,3 ya da üzeri ortalamaya sahip olmalı, tezlerinin 3 sayfalık İngilizce özetini ve iyi düzeyde TOEFL sonucunu (minimum 250 (600) puan gereklidir.) sağlamalıdır.

c) CEU ya da başka üniversitelerin Siyaset Bilimi haricinde bir sosyal bilimler disiplininden mezun olmuş adayların (tercihen iktisat, sosyoloji, hukuk, tarih, antropoloji), minimum 3,3 ortalama ve yüksek lisans tezinin 3 sayfalık İngilizce özetini sağlamaları gerekir. Buna ek olarak 16 kredi değerinde temel siyaset bilimi derslerini almaları ya da bu konularda genel bir sınavdan geçmeleri beklenmektedir.

Doktora Derecesini Alabilmek İçin Gerekenler

Adaylardan bir yıl içinde Siyaset Bilimi Bölümü’ndeki derslere katılarak 32 krediyi tamamlamaları istenmektedir. İlk yıl,doktora programında şu dersler verilir: Sosyal ve Politik Teori, Karşılaştırmaları Politikalar, Politik Ekonomi ve Kamu Yönetimi. Geniş ve dar çalışma alanlarında uzmanlaşmak gerekmektedir. Liste ve ders içerikleri bölümün websitesinde mevcuttur. (PhD syllabi)

Birinci yılın sonunda, doktora adaylarının bir yeterlilik sınavına girmeleri beklenmektedir. Rekabet temeline göre seçilmiş sınırlı sayıda öğrenci CEU’da  tam öğrenim harcı ve bursla iki yıl daha kalmaya hak kazanır. CEU doktora öğrencilerinin bir ya da iki dönem Oxford Üniversitesi ya da başka prestijli Anglo-sakson üniversitelerinde çalışmalarını sürdürme imkanları ve büyük uluslararası konferanslarda bildiri sunmalarına da olanak bulunmaktadır.