Politikatudomány mesterszak

Üdvözöljük a Közép-európai Egyetem Magyarországon akkreditált Politikatudomány Mesterképzésének honlapján!

A Magyarországon akkreditált 2 éves mesterképzés a 2008/2009-as tanévben indul. A programot a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta 2007 októberében, mint Politikatudomány mesterszakot, ami EU szerte elismert diplomát ad. A magyar program és az Egyesült Államokban akkreditált mester programok nagymértékben integráltak és részben átfedik egymást. A magyar diploma megszerzéséhez azonban teljesíteni kell számos plusz követelményt. A jelentkezés az egyetem által meghirdetett központi jelentkezési eljárás során, vagy pótfelvételi eljárás során történhet.

Az oktatás nyelve angol. Minden évben kb. 45-50 diák kerül felvételre a programra. Az első évben az őszi és a téli szemeszterekben a diákok kötelező tárgyakat tanulnak, mint az összehasonlító politikatudomány, politikaelmélet, politikatörténet, a politikai gondolkodás története, közpolitika és politika kommunikáció. Másodéven emeltszintű és szaktárgyak közül lehet választani, különböző témákban és területeken. Ezekre építve írják és védik meg a diákok diplomamunkájukat is.

A tanulmányaik során a diákok elsajátítják azokat a képességeket és ismereteket, amelyeknek segítségével a kormányzati szférában, nemzetközi kutatóközpontokban, civil szervezeteknél vagy más magán intézményeknél kutató és elemző munkát végezhetnek. A mesterképzésen szerzett diplomával tanulmányaikat is folytathatják, akár a világ legjobb doktori iskoláinak valamelyikében is.

Tanulmányi idő: 4 szemeszter  
Képesítési követelmény: 120 kredit (ECTS)