Az ötcsillagos tanszék

A nagytekintélyű Quacquarelli Symonds (QS) éves felmérése 2013 májusában a 42. helyre rangsorolta a Közép-európai Egyetem (CEU) politikatudományi és nemzetközi kapcsolatok programját, mellyel 2010 óta negyedszer került a világ legjobb programjainak csoportjába, maga mögött hagyva olyan egyetemeket többek között, mint a Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, a City University of Hong Kong, vagy a University of Oslo. Ez a 42. hely az európai egyetemek rangsorában a 12. helynek felel meg. A CEU-n a politikatudományi és nemzetközi kapcsolatok programját, a Politikatudományi Tanszék, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék, valamint a Közpolitikai Tanszék képviselik. A brit cég öt képzési területen, huszonkilenc oktatási program szerint méri fel, majd rangsorolja az alapelvárásoknak megfelelő egyetemeket világszerte, egyetemenként figyelembevéve az adott program elismertségét, oktatásának kiválóságát, a publikációk mennyiségét és idézettségét, valamint a kutatási munkában elért eredményeket. A felmérés több mint 2000 intézményt vesz figyelembe, 700-at értékel, és ezek közül 400 kerül rangsorolásra, így segítve a felsőoktatásban továbbtanulni vágyó hallgatókat. Az elmúlt három évben elért eredmények alapján a CEU programja kitűnően szerepelt, hisz egy kategóriában szerepel a berlini Humboldt Egyetemmel, a montreali és amsterdami egyetemekkel. Az eredmény részletesebb ismertetéséhez kövesse az alábbi linket: http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2013/politics.

A nem kevésbé elismert Felsőoktatási Fejlesztési Centrum („Center for Higher Education Development”) a Közép-európai Egyetem Politikatudomány tanszékét szintén az egyik legjobb európai politikatudományi tanszékeként rangsorolta – tudósított a Die Zeit 2009 októberében. A Felsőoktatási Fejlesztési Centrum által 2009-ben a biológia, kémia, matematika, fizika, politikatudomány, pszichológia és közgazdaságtudomány területén összeállított Kiválósági Rangsorolás („CHE ExcellenceRanking”), amely főként az európai felsőoktatási intézmények kutatási erősségeit és a nemzetköziség szintjét méri egy adott intézményen belül, meghatározott számú európai egyetemet hasonlított össze különböző szempontok alapján. Az elkészült rangsor célja, hogy a mesterképzést és doktori fokozatot elvégezni kívánó hallgatók a számukra legmegfelelőbb képzési helyet találják meg. Közel 4000 európai felsőoktatási intézményt vizsgált a CHE számos dimenzió mentén. A legjobb egyetemeket csillagokkal jutalmazták, ahol csillagot azok a legmagasabbra rangsorolt intézmények kaptak, amelyek az összteljesítmény 50 százalékát (tehát pl. publikációk esetében azok felét) adták. Azok az egyetemek amelyek legalább két csillagot kaptak, bekerültek a Kiválók csapatába („Excellence Group”).

Magyar intézményt kettőt találunk: Politológiában a Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Tanszéke öt csillaggal szerepel a listán, közgazdaságtudományban pedig a Corvinus Egyetem Doktori Iskolája három csillaggal. Politikatudományban összesen 52 egyetem alkotja a legkiválóbbak klubját. 20 tanszék kapott 2 csillagot, 11 hármat, 10 négyet, 7 ötöt és 4 hat csillagot. Az alábbi honlapon bővebb információt talál a rangsorolásról: http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID.

A tanszék több, mint 20 állandó nemzetközi tantestületi taggal rendelkezik. Emellett számos kurzust ismert egyetemek (The European University Institute, Johns Hopkins University, Trinity College Dublin, Duke University, Cornell University, London School of Economic, University of Siena, University of Virginia, Warsaw School of Social Sciences and Humanities) vendégprofesszorai tartanak. A Tanszéken induló kurzusok a politikatudomány szinte minden területét érintik, ezzel Európában egyedülálló képzést nyújtva a diákoknak. A kurzusok tananyaga nagy hangsúlyt fektet az összehasonlító politikatudományra, a politikai gazdaságtanra, a politikaelméletre, a pártok és választások kérdésére, a politikai kommunikációra illetve az Európai Unióra és a posztkommunista politikára. Az ösztöndíj lehetőségek, az alap és alkalmazott kutatások, a kreatív oktatók és a soknemzetiségű hallgatói közösség a világ minden tájáról vonzzák az ambiciózus és jól képzett hallgatókat. A diákok és oktatók aránya a Politikatudományi Tanszéken 5:1.

A Politikatudományi Tanszék szorosan kapcsolódik a vezető amerikai és európai tanszékek hálózatához kétoldalú megállapodások és Erasmus szerződések révén, valamint az olyan exkluzív PhD képzések által, amelyek lehetőséget adnak kapcsolatépítésre, konferenciákon való részvételekre illetve konzulensi feladatok ellátására. Az egyetem a hallgatók kutatómunkáját ösztöndíjakkal, szálláslehetőséggel és pénzügyi hozzájárulással támogatja, emellett a konferenciákon és nyári egyetemeken való részvételhez is nyújt anyagi segítséget. A tanszék olyan CEU kutatóintézetekkel működik együtt, mint például a Center for Ethics and Law in Biomedicine, the Center for Media and Communication Studies, the Center for the Study of Imperfections in Democracy.

Karrier lehetőségek 

A képzés elvégzésével a diákok biztos háttérrel rendelkeznek majd a politikatudomány, a politikai gazdaság, a politikaelmélet és a társadalomtudományi kutatások terén. A tanszékünkön végzett hallgatók általában a felsőoktatás, politikai élet, politikai elemzés, média, közszolgálat, nemzetközi non-profit és kutató szervezetek, üzleti élet, kormányzati szektor és más, ezekhez kapcsolódó területeken folytatják karrierjüket. Akik folytatni szeretnék tanulmányaikat, többnyire vezető európai és amerikai egyetemek doktori képzését választják. A CEU-n végzett diákok karrier lehetőségeiről további információ a következő oldalon található: http://alumnicareer.ceu.hu.

 

Az egyetem 

A CEU egy főként kutatásokra fókuszáló egyetem. Hallgatói közössége meglehetősen sokszínű (több, mint 100 országból érkeznek diákok), és egyaránt megtalálhatók közöttük a jövő véleményformálói és akadémikusai egyaránt. Az egyetem a kozmopolita, történelmi és kultúrális értékekben bővelkedő Budapest szívében helyezkedik el. Az oktatás és egyetemi kommunikácó nyelve az angol.

 

Mesterképzés (Egy éves program) 

A program egy átfogó, interdiszciplináris politikatudományi képzést nyújt mind elméleti, mind kutatási módszertani síkon. A következő kiegészítő jellegű specializációs irányok elvégzésére van lehetőség: a rendszerváltás politikája, politikai kultúra, nemzetközi fejlődés, összehasonlító és európai politika, időszerű kérdések az alkotmányos demokrácia elméletében és gyakorlatában, politikaelmélet, politikai szociológia és politikai gazdaságtan. A tanszék törekszik az amerikai kutatási és oktatási normákat a nemzetközi hallgatói közösség igényeihez igazítani.

 

Mesterképzés (Két éves program) 

Két éves képzésünk azoknak a diákoknak szól, akik minimum 3 éves előtanulmánnyal rendelkeznek a politikatudomány vagy annak valamilyen társtudománya területén, és szeretnének átfogó ismereteket szerezni az aktuális politikaelméletről, az európai politikáról, valamint a különféle, a gyakorlatban is jól hasznosítható kutatási módszerekről, empirikus tapasztalatokról. A hallgatóknak lehetőségük van elmélyíteni tudásukat az összehasonlító politika, a politikai gazdaságtan, a politikai kommunikáció illetve a politikaelmélet területén.

 

Szakképesítések:

A Politikatudományi Tanszéken az MA diákok bizonyos kurzusok elvégzésével a következő szakképesítéseket szerezhetik meg:

 • Komparatív politikatudomány
 • Politikaelmélet
 • Politikai kommunikáció
 • Politikai gazdaságtan
 • Választási politika
 • Társadalomtudományi metodológia és politikai elemzés
 • Komparatív európai politika
 • Posztkommunista politika
 • Közpolitika
 • Alkotmányos demokrácia

 

A mesterképzés felvételi követelményei:

A jelentkezők meg kell, hogy feleljenek a CEU általános felvételi követelményeinek (ld.  http://www.ceu.hu/admissions/apply). Emellett a jelentkezéshez csatolni kell:

 • egy 100 szavas motivációs levelet a képzésre való jelentkezés okairól ,
 • egy rövid (kb. 500 szavas) értekezést egy szabadon választott, a jelentkezőt foglalkoztató politikatudományi témáról vagy problémáról,
 • a korábbi szakmai írások mintáit és/vagy a tudományos publikációk listáját illetve a releváns kutatási tapasztalatokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beküldött anyagokat nem tároljuk, nem kommentáljuk, illetve nem juttatjuk vissza a beküldőknek. A jelentkezésnél előny a politikatudományi, gazdaságtudományi, szociológiai, jogi vagy történelemből szerzett előző diploma (természetesen más területen szerzett végzettség sem kizáró ok).

 

Doktori képzés 

A doktori képzés elsődleges célja, hogy megfelelő alapot nyújtson hallgatóinak a későbbi akadémiai és kutató munkához, illetve az egyetemi szintű oktatáshoz. A képzés során a hangsúly a szakirányú kutatás és elemző képesség fejlesztésén van, amelyre a következő területeken van lehetőség: összehasonlító politika, Európa-tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, politikai gazdaságtan, politikaelmélet, közpolitika, emberi jogok. Az egyes területek kurzusai a CEU más tanszékeivel (Nemzetközi Kapcsolatok és Európa-tanulmányok, Közpolitika, Filozófia és Jogi tanulmányok) együttműködésben vannak meghirdetve. A CEU-n végzett tanulmányaik során a doktori hallgatók aktívan részt vesznek a jelentősebb kutatási projektekben, melyek egy részét a tanszék oktatói vezetik. A diákoknak lehetőségük van a CEU-tól utazási támogatást kérni jelentősebb konferenciákon vagy nyári egyetemeken való részvételhez. Lehetőség van továbbá rendszeresen meghirdetett workshopok-on való részvételre, amelyeket tanszékünk kiváló európai, valamint amerikai egyetemekkel (mint például: LSE, EUI, Pompeu Fabra, Sciences Po, SUM) együttműködésben szervez meg. A doktori képzés időtartama nem haladhatja meg a 6 évet. A képzésre beiratkozott hallgatók összesen maximum három év időtartamra igényt tarthatnak a CEU Doktori Ösztöndíjára. Számos további támogatási forma létezik az egyetemen belül, ilyen például a Doctoral Research Support Grant Program, az Erasmus Mobilitási Terv, továbbá különböző kutatási és utazási térítések.

 

A doktori képzés felvételi követelményei:

A CEU általános felvételi követelményei (ld.  http://www.ceu.hu/admissions/apply), mellett a jelentkezők Mesterképzésben szerzett oklevelének minősítése el kell, hogy érje a 3,3-es átlagot (vagy azzal egyenértékű jegyet). Emellett a jelentkezéshez csatolni kell:

 • egy 100 szavas leírást a jelentkező egy tudományos érdeklődési területéről és jövőbeni szakirányú terveiről, valamint a képzésre való jelentkezés motiváló okairól,
 • MA szakdolgozatuk 500 szavas összefoglalását ,
 • doktori disszertációjuk témájának 500 szavas kivonatát.

A jelentkezők továbbá csatolhatják egy-egy korábbi írásukat, publikációik listáját.